למידה חישובית

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
L01-מסחר אלגוריתמי למינוף / Leveraged Algotradingאייל טייטלרמבנה נתונים ואלגוריתמים, רצוי רקע כללי במערכות לומדות
פנויL1
L02- Halite Agent: Decision Making for Dynamic Action Setsתום יורגנסוןMamat/ Matam or any equivalent programming experience (especially familiarity with Linux)Any intro level ML course, could be from other faculties,universities, or even online.Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantageAny experience with Reinforcement Learning is an advantage
פנויL2
Performance Awareness in Reinforcement Learning עידו גרינברגHigh motivation and curiosity. - Experience with python. Experience with ML. Strong mathematical skills. Advantage: experience with RL, DL or hypothesis testing
פנויL3
L04- Diverse Hindsight Goals in Deep Reinforcement Learningתום יורגנסוןMamat/ Matam or any equivalent programming experience (especially familiarity with Linux)Any intro level ML course, could be from other faculties,universities, or even online.Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantageAny experience with Reinforcement Learning is an advantage
פנויL4
L05- Fast Motion-Planning for Robotic Armsתום יורגנסוןמבוא למחשב שפת C.
• נכונות ללמידה עצמאית.
• היכרות עם פייתון - יתרון.
פנויL5
(RL) User-Oriented Agent Highlightsיותם אמיתימבוא למערכות לומדות. מומלץ: הכירות בסיסית עם RL או MDPs.
פנויL6
Real-World Grasping with Reinforcement Learningאור קרופניק Mamat / Matam or any equivalent programming experience (especially familiarity with Linux). Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantage. Any experience with robotics and/or Reinforcement Learning is an advantage
פנויL7
RL Expert Agent Committeesיותם אמיתימבוא למערכות לומדות, הכירות בסיסית עם RL
פנויL8
Forbid Iterative for Reinforcement Learningיותם אמיתימבוא למערכות לומדות, הכירות בסיסית עם RL
פנויL9
(RL) Alternating Importance Criteria for Diverse Highlightsיותם אמיתימבוא למערכות לומדות. מומלץ: הכירות בסיסית עם RL או MDPsפנויL10
(RL) Reverse Engineering a Black-Box Agentיותם אמיתימבוא למערכות לומדות. מומלץ: הכירות בסיסית עם RL או MDPs.תפוסL11
(RL) Visualizing Domain Attributesיותם אמיתימבוא למערכות לומדות. מומלץ: הכירות בסיסית עם RL או MDPs.
פנויL12
עקיבת וידאו אחר מטרות מתמרנות בעזרת רשתות נוירונים CNN RNNדר' גבי דוידוב- אלביטמערכות לומדות, קורס בראייה ממוחשבת
פנויL13
תכנון בעיית ריבוי סוכנים פיזיקליים בסימולציה / Multi agents physical planning simulationאייל טייטלרמבנה נתונים ואלגוריתמים, רקע בתוכנה
פנויL14
L15
L16
L17
L18- How to Extrapolate Around What is Already Known in Deep Reinforcement Learning?תום יורגנסוןMamat/ Matam or any equivalent programming experience (especially familiarity with Linux)Any intro level ML course, could be from other faculties,universities, or even online.Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantageAny experience with Reinforcement Learning is an advantage
פנויL18
Deep Semantic Shape Reconstructionעידו עמנואלSome background in Image and Signal Processing. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with Tensorflow, PyTorch, Keras פנויL19
Virtual Try Onעידו עמנואלSome background in Image and Signal Processing. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with Tensorflow, PyTorch, Keras פנויL20
למידת מודל לחיזוי מזג אוויראייל טייטלרמערכות לומדותפנויL21
חקירת השפעות מרכיבים בלמידה מחיזוקיםאייל טייטלררצוי רקע במערכות לומדות
פנויL22
למידה גנרטיבית של למידה מחיזוקים הופכית / Generative deep inverse reinforcement learningאייל טייטלררקע במערכות לומדות ובקרה.
פנויL23
למידה גנרטיבית של למידה מחיזוקים הופכית / Generative deep inverse reinforcement learningאייל טייטלרמבני נתונים ואלגוריתמים, רקע במערכות לומדותפנויL24
גישור הפערים בין תכנון אוטומטי כללי ללמידה / Bridging the gap between AI automated Planning and Learningאייל טייטלרמבני נתונים ואלגוריתמים, רקע במערכות לומדותפנויL25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
Starcraft2 Macro Botתום יורגנסוןstudents with excellent coding skills, knowledge in machine learning and deep learning, and preferably knowledge in reinforcement learning. The scope of the project is quite large, so motivation is a key requirement as well Learning is an advantage
פנויL33
L34
יישום ממשק מח-מחשב לעזרה לבעלי מוגבלויותבן קרצוקורס תכנות מתקדם, מערכות לומדות
פנויL35
Computationally Efficient Robust Reinforcement Learningאסתר דרמןStrong programming skills, Knowledge on deep learning, Any background on RL and/or optimization is an advantage
פנויL36
דילול מידע והורדת הממד של נתונים רב ממדיים הנועדים לאיתור תקלות במערכות רובוטיותאלכס ריסינסוןמערכות לומדותפנויL37
מערכת לומדת לניטור תפקוד העיןדודי ווינשטייןרקע בתכנות: ++c או python ממ"ת / מת"מ.
- נכונות ללמידה עצמאית.
- רקע בראייה ממוחשבת (יתרון)
- רקע בלמידת מכונה (יתרון)
פנויL39
ניווט רכב אוטונומי במסלול לא ידועאור קרופניקMamat / Matam or any equivalent programming experience (especially familiarity with Linux)Any intro level ML course, could be from other faculties,universities, or even online.Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantageAny experience with Reinforcement Learning is an advantage
פנויL40
L41
L42