מערכות הספק

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
שיתוף פעולה עם חברת סולראדג’ – פיתוח מעגלי אלקטרוניקת הספק למערכות סולאריות מתקדמותיואש לברוןאיןפנויIND01
שיתוף פעולה עם חברת חשמל: פיתוח כלי תכנון לשילוב אנרגיה מתחדשת ברשת החשמל הישראליתיואש לברוןאיןפנויIND02
שיתוף פעולה עם רפאל – מחלקת אלקטרוניקת הספק: פיתוח מעגלי דחיפה למערכות הנע מתקדמותיואש לברוןאיןפנויIND03
פיתוח מעגלי הנעה ובקרה מבוססי אלקטרוניקת הספק לרכבים חשמליים ורכבים היברידייםיואש לברוןאיןפנויPE01
חקר שיטות לחסכון דלק ברכב חשמלי היברידייואש לברוןאיןפנויPE02
בחירת גודל סוללה אופטימלי לרכב חשמלי היברידייואש לברוןאיןפנויPE03
“פיתוח מערכת אל-פסק “ירוקהיואש לברוןאיןפנויPE06
פיתוח מעגלי אלקטרוניקת הספק לקצירת אנרגיהיואש לברוןאיןפנויPE07
תכנון מערכת עיבוד הספק לאופניים/קורקינט חשמלייםיואש לברוןאיןפנויPE08
שילוב מאגרי אנרגיה ברשת החשמל הישראלית לאור צריכת חשמל משתנהיואש לברוןאיןפנויPS01
שילוב טכנולוגיות רשת חכמה במערכת ייצור החשמל הישראליתיואש לברוןאיןפנויPS02
בקרת זרימת הספק לצורך שילוב אנרגיה מתחדשתיואש לברוןאיןפנויPS03
ניהול מאגר אנרגיה עבור מערכת סולארית ביתיתיואש לברוןאיןפנויPS04
תפעול אופטימלי של התקני אגירת אנרגיה ברשתות חשמל מודרניותיואש לברוןאיןפנויPS05
בנית סימולטור לחיזוי הפרעות תדר ברשת החשמליואש לברוןאיןפנויPS06
ניהול ביקושים ברשת חכמה בעידן של אנרגיות מתחדשותיואש לברוןאיןפנויPS07
משטר תפעול ותחזוקה עמיד וכלכלי לתחנות כח בעידן של אנרגיות מתחדשות ושינויי אקליםיואש לברוןאיןפנויPS08
זיהוי עומסים בצורה לא פולשנית מערכת הספק באמצעות שיטות מבוססות למידת מכונהיואש לברוןאיןפנויPS09
זיהוי וסיווג הפרעות באיכות החשמל בעזרת למידה עמוקהיואש לברוןאיןפנויPS10
חיזוי בטווח קצר של סך צריכת ההספק ברשתות חשמל עם אנרגיה מתחדשתיואש לברוןאיןפנויPS11
תפעול כלכלי של מערכת הספק דינמית עם אנרגיה מתחדשת ומאגרי אנרגיהיואש לברוןאיןפנויPS12
זרימת הספק ברשת משתנה בזמן עם אנרגיה מתחדשת ומאגרי אנרגיהיואש לברוןאיןפנויPS13
פיזור אופטימלי של יחידות מדידת פאזה ברשת הספקיואש לברוןאיןפנויPS14
מציאת נקודת מקסימום הספק של תאים פוטו-וולטאיים עם עוצמת קרינת שמש משתנהרם מחלבסטודנטים מסמסטר 6 ומעלה .שליטה טובה בMATLAB - חובה. ממוצע מעל 85 – יתרון. רקע/ניסיון בלפחות חלק מהקורסים הבאים יהווה יתרון משמעותי – מערכות הספק, עיבוד אותות, מערכות לומדות.
תפוסPS15
חיזוי עומס עבור לקוחות ביתיים בעלי מתקנים פוטו-וולטאים ברשת חשמל חכמהיואש לברוןאיןפנויPS16
בקרת זרימת הספק לצורך שילוב אנרגיה מתחדשתרם מחלבציון מעל 80 בקורס 046042 - מבוא למערכות הספק ורשת חשמל חכמה
תפוסPS17
שילוב מקורות אחסון אנרגיה לצורך העלאת פוטנציאל החדירה של מקורות אנרגיה מתחדשיםאביעד נבוןציון מעל 80 בקורס 046042 - מבוא למערכות הספק ורשת חשמל חכמה
פנויPESL1
זיהוי וסיווג הפרעות באיכות החשמלרם מחלבסטודנטים מסמסטר 6 ומעלה .שליטה טובה בMATLAB - חובה. ממוצע מעל 85 – יתרון. רקע/ניסיון בלפחות חלק מהקורסים הבאים יהווה יתרון משמעותי – מערכות הספק, עיבוד אותות, מערכות לומדות.
פנויPESL2
הספקת אנרגיה אל-חוטית לרחפן WPTקובי דקלאותות ומערכותפנויPS18
פתרונות אגירת אנרגיה בישראלדוד כרמוןמבוא למערכות הספק
פנויPS19
אספקת אנרגיה מתמדת עבור מקום חיוני דל אמצעיםמייקל פרלאיןפנויPE09