פרויקטים בבקרה ואלגוריתם

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
C01- שיערוך טווח למטרה מתוך זוויות צילום ומיקום עצמי בלבדדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה 1 , בקרה 2 , רקע בעיבוד תמונה, קורס מתקדם בתוכנה
פנויC1
C02- Control Design and Analysis of Servo-Systems with Friction and Backlashארקדי ליכצינדרבקרה 1 פנויC2
C3
פיתוח אלגוריתם למד נטייה דינמי על Smartphoneדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1פנויC5
C06- פיתוח מערכת סימולציה לבקרת סרוו לייצוב אינרציאלי של מערכת תצפית כנגד הפרעות קרקעדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1 בקרה 2פנויC6
פיתוח מערכת ניווט המסתמכת על חיישנים אינרציאליים ומצלמה ב Smartphoneדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1פנויC7
עקיבה אחרי מטרה מתמרנת בעזרת סנסורים זוויתייםדניאל סיגלובמוטיבציה גבוהה, יכולת עבודה ,Matlab ־ הכרות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", יכולת עבודה עצמאית ויצירתיות.
פנויC8
עקיבה אחרי מטרה מתמרנת בעזרת מדידות טווח ודופלרדניאל סיגלובמוטיבציה גבוהה, הכרות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", שליטה טובה ב MATLAB עצמאות ויצירתיות.
פנויC9
כיול אבסולוטי של שגיאת הצבה של סנסוריםדניאל סיגלובשליטה טובה ב MATLAB ,הכירות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", מוטיבציה גבוהה, יכול עבודה עצמאית ויצירתיותפנויC10
עקיבה והערכת סיכוי קליעה בזריקת כדורסלדניאל סיגלובמוטיבציה גבוהה, הכרות עם מטלב באותות אקראיים, שליטה טובה, עצמאות ויצירתיותפנויC11
עקיבה אחרי מטרה מתמרנת בעזרת מדידות מולטיסטטיותדניאל סיגלובמוטיבציה גבוהה, הכרות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", שליטה טובה ב MATLAB עצמאות ויצירתיות.
פנויC12