למידה חישובית

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
רפואה מותאמת אישית מתוך גרפי אינפורמציה הדדיתבני פרץאותות אקראיים, הסתברות, יתרון – ענ"מ \ לומדות
פנויL1
למידה של מידע זמני (סדרות זמן) תחת מגבלות של מידע חסר ברפואהבני פרץאותות אקראיים, יתרון – ענ"מ \ לומדות
פנויL2
Performance Awareness in Reinforcement Learning עידו גרינברגHigh motivation and curiosity. - Experience with python. Experience with ML. Strong mathematical skills. Advantage: experience with RL, DL or hypothesis testing
פנויL3
Diverse Hindsight Goals in Deep Reinforcement Learningתום יורגנסוןMamat/ Matam or any equivalent programming experience (especially familiarity with Linux)Any intro level ML course, could be from other faculties,universities, or even online.Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantageAny experience with Reinforcement Learning is an advantage
פנויL4
בקרה של רשת תחבורה / Control of transportation networksאייל טייטלרמבני נתונים ואלגוריתמים, רצוי רקע בלמידה מחיזוקים
פנויL5
תכנון משימה על ידי כלים של למידה עמוקה לא מונחית Task planning with deep unsupervised learningאייל טייטלרמבני נתונים ואלגוריתמים, רצוי רקע בלמידה מחיזוקים
פנויL6
תכנון וניהול אופטימלי של תיק מניות ממונף Management of Leveraged stock portfolioאייל טייטלרלמידה עמוקה, רצוי למידה מחיזוקים
פנויL7
תכנון והוצאה לפועל של לוח זמני רכבות Planning and control of trains scheduleאייל טייטלרהסתברות, רצוי ידע בלמידה מחיזוקים
פנויL8
תכנון ולמידה בסביבה רציפה מורכבת Planning and learning in continues factored environmentsאייל טייטלרהסתברות, מבנה נתונים ואלגוריתמים, רצוי למידה מחיזוקים
פנויL9
פנויL10
פנויL11
(RL) Visualizing Domain Attributesיותם אמיתימבוא למערכות לומדות. מומלץ: הכירות בסיסית עם RL או MDPs.
פנויL12
עקיבת וידאו אחר מטרות מתמרנות בעזרת רשתות נוירונים CNN RNNדר' גבי דוידוב- אלביטמערכות לומדות, קורס בראייה ממוחשבת
פנויL13
פנויL14
פנויL15
L16
פנויL17
פנויL18
L19- משחקי תוקפים ומגנים מבוססי למידה חישוביתנתן פטרפרוינדקורסים בלמידה חישובית ולמידה מחיזוקים. תכנות: פייטון (ברמת שפת אם), PYTORCH ואו TENSORFLOW
תפוסL19
פנויL20
MuZero for Point Robotic Motion Planningתום יורגנסוןMamat/ Matam or any equivalent programming experience (especially familiarity with Linux)Any intro level ML course, could be from other faculties,universities, or even online.Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantageAny experience with Reinforcement Learning is an advantage
פנויL21
פנויL22
פנויL23
Starcraft2 Macro Botתום יורגנסוןexcellent coding skills, knowledge in machine learning and deep learning, and preferably knowledge in reinforcement learning. The scope of the project is quite large, so motivation is a key requirement as well 🙂פנויL24
Teaching a Robot to Push Objects into Placeאור קרופניקMamat / Matam or any equivalent programming experience (especially familiarity with Linux)
Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantage
• Any experience working with robots and/or reinforcement learning is an advantage
פנויL25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
פנויL33
פנויL34
L35
L36
L37
פנויL38
Hysteresis activationמשה קמחיmachine learning (046195)
תפוסL39
Teach in your own paceמשה קמחיmachine learning (046195),
Advantage: Knowledge in Deep Learning (046211/236781/046746 or any personal projects)
פנויL40
Periodic Activation Functions for graphs neural networksמשה קמחיIntroduction to digital signal processing (044198)machine learning (046195)Introduction to data structures and algorithms (044268) Knowledge in Deep and Knowledge in graph signal processing (an advantage)פנויL41
פנויL42
פנויL43
פנויL44
זיהוי תרופות בחדר ניתוחספיר גרשובקורס בראייה ממוחשבת, למידת מכונה / למידה עמוקה
פנויL45
Quantization of neural networks on edge deviceמשה קמחיmachine learning (046195),
Advantage: Knowledge in Deep Learning (046211/236781/046746 or any personal projects)
פנויL46