למידה חישובית

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
שיטות מתקדמות בדחיסת רשתות נויריוניםבריין שמיאל: קורס בלמידה עמוקה .
תכנות ב Python כולל חבילותpytorch ללמידה עמוקה
פנויL1
Indoor positioning using multiple sensors and deep learningאיציק קלייןmotivation, programming skills and background in machine learning
תפוסL2
Adaptive Methods for Continuous Controlחן טסלרStrong programming skills. , Knowledge in DL and/or RL. Any knowledge in optimization is an advantage.
פנויL5
Multi-Agnet Coordination with Artificial Social Lawsרונן נירהיכרות עם תחום בינה מלאכותית ולמידה עמוקהפנויL6
Your Own Ideas of Machine Learning and Artificial Intelligence Applicationsרונן נירהיכרות עם תחום בינה מלאכותית ולמידה עמוקהפנויL7
Deep Learning to help Solving PS-COMPLETE problemsרונן נירקורס תכנות מתקדם, היכרות עם תחום בינה מלאכותית, רקע בלמידה עמוקה.
פנויL8
Deep Learning for Choosing Correct Plannerרונן נירקורס תכנות מתקדם, היכרות עם תחום בינה מלאכותית, רקע בלמידה עמוקהפנויL9
Artificial Intelligence Planning for Improving Reinforcement Learning Methodsרונן ניר"למידה בעזרת חיזוקים"
פנויL10
עקיבת וידאו אחר מטרות מתמרנות בעזרת רשתות נוירונים CNN RNNדר' גבי דוידוב- אלביטמערכות לומדות, קורס בראייה ממוחשבת
פנויL13
Momentum-based EPGDחיים בסקיןStrong programming skills, knowledge in hardware design, basic familiarity with deep learning frameworksפנויL15
MLE quantizationחיים בסקיןStrong programming skills, knowledge in hardware design, basic familiarity with deep learning frameworksפנויL16
Pruning for binarizationחיים בסקיןStrong programming skills, good knowledge of deep learning techniques, familiarity with hardware architecturesפנויL17
Deep Precise Shape Reconstructionעידו עמנואלSome background in Image and Signal Processing. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with Tensorflow, PyTorch, Keras פנויL18
Deep Semantic Shape Reconstructionעידו עמנואלSome background in Image and Signal Processing. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with Tensorflow, PyTorch, Keras פנויL19
Virtual Try Onעידו עמנואלSome background in Image and Signal Processing. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with Tensorflow, PyTorch, Keras פנויL20
Scaling up deep-learning robotic motion-planners to handle real robotic armsתום יורגנסוןBackground in machine learning. Advantage - deep learning with Tensorflow, RL experience.פנויL22
Advance music generation with machine learningאייל טייטלרמערכות לומדות, רצוי ידע בנגינה
פנויL25
Generating Diverse RL Agents through Reward Shapingיותם אמיתיBasic knowledge in RL (MDP, Policy), Python
פנויL33
שיפור מערכת לזיהוי אוטומטי של שימוש בכלים ע”י רופא מנתח בסימולציה של פרוצדורה כירורגיתאדם גולדבראיךקורס כלשהו במערכות לומדות – חובה, קורס בלמידה עמוקה יתרון משמעותיפנויL39
Perceptually aligned gradientsחיים בסקיןGood knowledge of signal processing and deep learning techniques. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with PyTorch.
פנויL26
L27- Noise propagation for improved robustnessחיים בסקיןGood knowledge of signal processing and deep learning techniques. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with PyTorch.
פנויL27
Approximating minimal epsilon for successful Adversarial attackחיים בסקיןGood knowledge of signal processing and deep learning techniques. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with PyTorch.
פנויL28
Improving machine generalization by human inspirationחיים בסקיןGood knowledge of signal processing and deep learning techniques. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with PyTorch.
פנויL29
Adversarial attacks on Graph Neural Networksחיים בסקיןGood knowledge of signal processing and deep learning techniques. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with PyTorch.
פנויL30
Machine Learning for Hardware Reverse Engineeringחיים בסקיןGood knowledge of signal processing and deep learning techniques. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with PyTorch.
פנויL31
Adversarial Attacks on Navigation Systemsחיים בסקיןGood knowledge of signal processing and deep learning techniques. Elementary course in Deep Learning and hands-on experience with PyTorch.
פנויL32
CNN n-Channel Activation Quantizationגיל שומרוןknowledge of DNNs and coding in Python is an advantage
פנויL21
L23- Learning to count from scratchתום יורגנסוןThis project is for outstanding students only. Students are required to have strong self-learning and problem-solving skills, python and pytorch experience, some familiarity with reinforcement learning or deep reinforcement learning, and a strong desire to tackle research problems
פנויL23
L3- Reinforcement Learning with Offline Dataגיא טננהולץmotivation, programming skills and Reinforcement Learning
פנויL3
L04-יישום ממשק מח-מחשב לעזרה לבעלי מוגבלויותבן קרצולסטודנטים מצטיינים בלבד, קורס תכנות מתקדם,מערכות לומדותפנויL4
DDPG-MP in pytorchתום יורגנסוןמערכות לומדותתפוסL14
Music Suggestions via MLאייל טייטלרמערכות לומדות – חובה, דרישות צמד: עיבוד וניתוח מידע
פנויL34
On line algorithm for airport managementאייל טייטלרמבני נתונים ואלגוריתמים, רצוי תכן וניתוח אלגוריתמים
פנויL35
L41- Autonomous Drone Flyingתום יורגנסוןThis project is intended for outstanding students, Strong programming skills, and some experience with deep learning. Knowledge in RL is an advantageפנויL41