למידה חישובית

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
Besting ATARI using human-robot cooperationחן טסלרstrong programming skills.Any knowledge in DL and RL is an advantage.Any knowledge in optimization is an advantageתפוסL1
L02- Action Robust Reinforcement Learningחן טסלרStrong programming skills.Knowledge in Deep Learning and/ or RL. Any knowledge in optimization is an advantageתפוסL2
Task-Oriented Autonomous Drone using Deep Reinforcement Learning in AirSimטל דניאלTensorflow/PyTorch,, Machine Learning, Basic Knowledge in Reinforcement LearningפנויL3
L04- Deep Neural Networks with Approximate Computationsגיל שומרוןDeep Neural Networks with Approximate Computations
פנויL4
L05- Building and Running a REPLAB Cell for Self-Supervised Robot Learningאור קרופניקProven technical ability, Mamat / Matam or any equivalent programming experience ,Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantage. Any experience with Reinforcement Learning is an advantage
תפוסL5
Deep Learning for Object Placement Recognitionרונן נירקורס תכנות מתקדם, עיבוד וניתוח תמונה ,רקע בלמידה עמוקהפנויL6
Artificial Intelligence Planning for Solving Blocksworld with Robotsרונן נירקורס תכנות מתקדם, מבוא לרובוטיקה - יתרון, רקע בכלים מעולם בינה מלאכותית - יתרוןתפוסL7
Forecasting future prices of financial markets with machine learning algorithms with inspiration from technical analysis toolsכפיר לוימערכות לומדות, ממ"ת תפוסL8
Deep Learning for Choosing Correct Plannerרונן נירקורס תכנות מתקדם, היכרות עם תחום בינה מלאכותית, רקע בלמידה עמוקהפנויL9
L10- Kaggle Competition: Connect Xליאור שניStrong programming skills. , Knowledge in DL and/or RL. Any knowledge in optimization is an advantage.
פנויL10
Computer Vision, Planning and Deep Learning for Crowd Control with Dronesרונן נירקורס תכנות מתקדם, עיבוד וניתוח תמונה, היכרות עם תחום בינה מלאכותית, רקע בלמידה עמוקה - יתרון, קורס ראייה ממוחשבת - יתרוןפנויL11
Teaching Robots using Natural Languageגיא טננהולץ. Specifically - python• Any knowledge in Reinforcement Learning and/or NLP is an advantageפנויL12
עקיבת וידאו אחר מטרות מתמרנות בעזרת רשתות נוירונים CNN RNN . דר' גבי דוידוב- אלביטמערכות לומדות, קורס בראייה ממוחשבתפנויL13
Deep Reinforcement Learning using Auxiliary Tasksגיא טננהולץStrong programming skills, specifically python
Any knowledge in Reinforcement Learning is an advantage
פנויL14
Quantization for sequence models חיים בסקיןStrong programming skills, knowledge in hardware design, basic familiarity with deep learning frameworksפנויL15
?How quantization noise affects accuracy חיים בסקיןStrong programming skills, knowledge in hardware design, basic familiarity with deep learning frameworksפנויL16
Non-uniform quantization of neural networks on fixed-point HW חיים בסקיןStrong programming skills, good knowledge of deep learning techniques, familiarity with hardware architecturesפנויL17
Exploring the expressiveness of quantized neural networks חיים בסקיןStrong programming skills, basic familiarity with deep learning frameworksפנויL18
Artificial Intelligence for Plan Generator to Modify Deep Neural Network Decisionsרונן נירקורס תכנות מתקדם, היכרות עם תחום בינה מלאכותית, רקע בלמידה עמוקה - יתרוןתפוסL19
Learning structure for learning agents using evolutionary algorithms תום יורגנסוןPrevious experience in machine learning. Strong Python skills. Deep learning - advantageפנויL20
L21- Research project – learning to robot motion planning with potential functionsתום יורגנסוןStrong programming skills, some experience with deep learning and Tensorflow, knowledge in RL is an advantageפנויL21
L22- Scaling up deep-learning robotic motion-planners to handle real robotic armsתום יורגנסוןBackground in machine learning. Advantage - deep learning with Tensorflow, RL experienceפנויL22
L23- Research project – autonomous drone flyingתום יורגנסוןStrong programming skills, ome experience with deep learning and Tensorflow, and knowledge in RL is an advantageפנויL23
Imitation Learning in Extremely Restrictive Conditions ניר ברעםמערכות לומדותפנויL24
L26-Modeling physical systems using MLאיתי נאהרצוי: ניסיון בפרויקטים מבוססי למידה עמוקה, AutoEncoding, GANשפת תכנות: PythonפנויL26
Building a World Model with Deep Unsupervised and Reinforcement Learningטל דניאלPython, Machine Learning, course in Deep Learning (knowledge in PytTorch), motivation to get into Reinforcement Learning.
פנויL27
continuous control tasks within the robotics domains (MuJoCo)
חן טסלרStrong programming skills. , Knowledge in DL and/or RL. Any knowledge in optimization is an advantageתפוסL28
Error-Correcting Output Codes for Machine Learningאיתי עברוןMachine learning course (or background).Knowledge in coding theory is an advantage. Good programing skillsפנויL29
פיתוח אלגוריתם נחיתת חירום למטוס קלדניאל סגל מבנה נתונים ואלגוריתמים
פנויL30
Advance music generation with machine learningאייל טייטלרמערכות לומדות, רצוי ידע בנגינהתפוסL25
Detect Troll Users on Twitterרומן קפלןAll the required theory and knowledge will be acquired during the projectתפוסL31
Building and Running a REPLAB Cell for Self-Supervised Robot Learningאור קרפניקProven technical ability, Mamat / Matam or any equivalent programming experience ,Python (and ML libraries such as Pytorch) is an advantage. Any experience with Reinforcement Learning is an advantage
תפוסL32
Generating Diverse RL Agents through Reward Shapingיותם אמיתיBasic knowledge in RL (MDP, Policy), Python
פנויL33
Classify Usefulness of Amazon product reviewsרומן קפלןNo previous knowledge in Machine Learning is necessary. All the required theory and knowledge will be acquired during the projectתפוסL34
Build predictive algorithms for question-answering systemsרומן קפלןNo previous knowledge in Machine Learning is necessary. All the required theory and knowledge will be acquired during the projectתפוסL35
Improve Object Localization in Object Detection Tasksרומן קפלןNo previous knowledge in Machine Learning is necessary. All the required theory and knowledge will be acquired during the projectפנויL36
Game of Drones Microsoft’s AirSim challengeתום יורגנסוןThis project is intended for outstanding students, with demonstrated python and deep learning technical skills.
פנויL37
שיפור מערכת לזיהוי אוטומטי של שימוש בכלים ע”י רופא מנתח בסימולציה של פרוצדורה כירורגיתאדם גולדבראיךקורס כלשהו במערכות לומדות – חובה, קורס בלמידה עמוקה יתרון משמעותיפנויL39
Explore a controller implementation using neural networksתום הירשברגcontrol1, Machin learning
תפוסL40
L38- Classify relevance of search results to a search queryרומן קפלןNo previous knowledge in Machine Learning is necessary. All the required theory and knowledge will be acquired during the projectתפוסL38