מערכות הספק

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
שילוב מקורות אחסון אנרגיה לצורך העלאת פוטנציאל החדירה של מקורות אנרגיה מתחדשיםאביעד פחימהציון מעל 80 בקורס 046042 - מבוא למערכות הספק ורשת חשמל חכמהפנויPESL1
יהוי וסיווג הפרעות באיכות החשמלרם מחלבסטודנטים מסמסטר 6 ומעלה .שליטה טובה בMATLAB - חובה. ממוצע מעל 85 – יתרון. רקע/ניסיון בלפחות חלק מהקורסים הבאים יהווה יתרון משמעותי – מערכות הספק, עיבוד אותות, מערכות לומדות.
פנויPESL2
PESL03 – פיתוח כלי תכנון וסימולציה לבדיקת מערכת ההולכה בישראליואש לברוןתפוסPESL3
PESL04 – בקרת זרימת הספק לצורך שילוב אנרגיה מתחדשתאביעד נבוןציון מעל 80 בקורס 046042 - מבוא למערכות הספק ורשת חשמל חכמה,044196 המרת אנרגיה, מקורות אנרגיה מתחדשיםתפוסPESL4
Power Electronics and Renewable Energy Lab (PEARL)יואש לברוןרשימת כל הפרויקטים המוצעים לסמסטר חורף תשפ"א