מערכות הספק

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
שילוב מקורות אחסון אנרגיה לצורך העלאת פוטנציאל החדירה של מקורות אנרגיה מתחדשיםאביעד פחימהציון מעל 80 בקורס 046042 - מבוא למערכות הספק ורשת חשמל חכמהפנויPESL1
PESL02- זיהוי וסיווג הפרעות באיכות החשמלרם מחלבסטודנטים מסמסטר 6 ומעלה .שליטה טובה בMATLAB - חובה. ממוצע מעל 85 – יתרון. רקע/ניסיון בלפחות חלק מהקורסים הבאים יהווה יתרון משמעותי – מערכות הספק, עיבוד אותות, מערכות לומדות.
פנויPESL2
יצירת מודל של רשת החשמל הישראליתרון אופירמערכות הספקתפוסPESL3