פרויקטים בבקרה ואלגוריתם

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
בקרה יחסית של גימבל תלת צירידר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1 , עדיפות לסטודנט בעל ידע באופטימיזציהפנויC2
שיעבוד כוונת דו צירית לעוקב אופטי לעקיבה אחר מטרהדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1 בקרה 2פנויC3
פיתוח אלגוריתם למד נטייה דינמי על Smartphoneדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1פנויC5
פיתוח מערכת סימולציה לבקרת סרוו לייצוב אינרציאלי של מערכת תצפית כנגד הפרעות קרקעדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1 בקרה 2פנויC6
פיתוח מערכת ניווט המסתמכת על חיישנים אינרציאליים ומצלמה ב- Smartphoneדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1פנויC7
בקרה אינרציאלית של גיבל תלת צירידניאל סיגלובמוטיבציה גבוהה, יכולת עבודה ,Matlab ־ הכרות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", שליטה טובה בעצמאית ויצירתיות.פנויC4
כיול אבסולוטי של שגיאת הצבה של סנסוריםדניאל סיגלובשליטה טובה ב MATLAB ,הכירות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", מוטיבציה גבוהה, יכול עבודה עצמאית ויצירתיותפנויC10
שיערוך במערכות דינמיות היברידיות בנוכחות פרמטרים לא ידועיםדניאל סיגלובהיכירות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", מוטיבציה גבוהה, יכול עבודה עצמאית ויצירתיותפנויC11
מסנן קלמן לעומת IMM -מתי נדרש האחרון? דניאל סיגלובהיכירות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", שליטה טובה ב MATLAB מוטיבציה גבוהה, יכול עבודה עצמאית ויצירתיותפנויC12
עקיבה אחרי מטרה מתמרנת בעזרת סנסורים זוויתייםדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה 1פנויC8
עקיבה אחרי מטרה מתמרנת בעזרת סנסורי טווחדניאל סיגלובמוטיבציה גבוהה, יכולת עבודה ,Matlab ־ הכרות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", שליטה טובה בעצמאית ויצירתיות.פנויC9
C01- שיערוך טווח למטרה מתוך זוויות צילום ומיקום עצמי בלבדדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה 1 , בקרה 2 , רקע בעיבוד תמונה, קורס מתקדם בתוכנה
פנויC1
פיתוח גימבל לעקיבה מהירהדר' אילן רוסנקהכרות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", מוטיבציה גבוהה, יכול עבודה עצמאית ויצירתיות
תפוסC13