פרויקטים בבקרה ואלגוריתם

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
שיעבוד כוונת דו צירית לעוקב אופטי לעקיבה אחר מטרהדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1 בקרה 2פנויC3
-פיתוח אלגוריתם למד נטייה דינמי על Smartphoneדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1פנויC5
פיתוח מערכת סימולציה לבקרת סרוו לייצוב אינרציאלי של מערכת תצפית כנגד הפרעות קרקעדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1 בקרה 2פנויC6
פיתוח מערכת ניווט המסתמכת על חיישנים אינרציאליים ומצלמה ב Smartphoneדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה1פנויC7
כיול אבסולוטי של שגיאת הצבה של סנסוריםדניאל סיגלובשליטה טובה ב MATLAB ,הכירות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", מוטיבציה גבוהה, יכול עבודה עצמאית ויצירתיותפנויC10
לעומת מסנן קלמן IMMדניאל סיגלובהיכירות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", שליטה טובה ב MATLAB מוטיבציה גבוהה, יכול עבודה עצמאית ויצירתיותפנויC12
עקיבה אחרי מטרה מתמרנת בעזרת סנסורים זוויתייםדניאל סיגלובמוטיבציה גבוהה, יכולת עבודה ,Matlab ־ הכרות טובה עם החומר של "אותות אקראיים", יכולת עבודה עצמאית ויצירתיות.
פנויC8
שיערוך טווח למטרה מתוך זוויות צילום ומיקום עצמי בלבדדר' גבי דוידוב- אלביטבקרה 1 , בקרה 2 , רקע בעיבוד תמונה, קורס מתקדם בתוכנה
פנויC1