רובוטיקה ומערכות

פרויקטמנחהדרישותמצבסימון
מבוסס על רעיונות של סטודנטים START-UPקובי כוחייCפנויR1
R2
ניהוג רחפן בנוכחות מכשולים ניידיםדר' גבי דוידוב- אלביטקורס תכנה מתקדם, עיבוד תמונה, עיבוד אותות, בקרה 1
פנויR3
ניהוג רחפן הנושא מטען ועוקף מכשוליםדר' גבי דוידוב- אלביטקורס תכנה מתקדם, עיבוד תמונה, עיבוד אותות, בקרה 1 פנויR4
ניהוג רחפן בעזרת גלי מוח עם מכשיר MUSEדר' גבי דוידוב- אלביטקורס תכנה מתקדם, עיבוד תמונה, עיבוד אותות, בקרה 1 פנויR5
פנויR6
רחפן הנחייה להולך רגלדר' גבי דוידוב- אלביטקורס תכנה מתקדם, עיבוד תמונהפנויR7
טריאנגולציה של גוף בתנועה מתוך מצלמה יחידהיגאל אלתרמןMATLAB/PYTHON למידה ואופטימיזציה, קורסי תכנותפנויR8
מיפוי מרחב בסביבה מרובת מכשוליםיגאל אלתרמןMATLAB/PYTHON למידה ואופטימיזציה, קורסי תכנותפנויR9
R10
INTEL OpenBot -בנייה של רובוט נייד מבוסס טלפון ניידקובי כוחייקורס תכנות מתקדם, בקרה 1 ומבוא לרובוטיקה-יתרון
תפוסR11
פנויR12
R13
R14
R15
R16
R17
פנויR18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29