General Procedures

 נוהלי ביצוע פרויקט במעבדה לבקרה ורובוטיקה

.להלן הנחיות לביצוע פרויקט במעבדה. הנחיות נוספות נמצאות בחוברת ההדרכה הנמצאת בקישור בתחתית הדף
.לכל קבוצת סטודנטים מוגדרים חדרי עבודה, תא לאכסון וחשבון לשרת המעבדה
.יש לפנות לאורלי, הנדסאית המעבדה, לקבלת כל הנ”ל
.קבצי עבודה יש לשמור על שרת המעבדה
.העבודה במעבדה אפשרית בשעות גמישות
.לצורך הצלחת הפרויקט יש לשמור על קשר רצוף עם המנחה
(בשבוע השביעי של הסמסטר יש להגיש דוח אמצע קצר (הנחיות בחוברת ההדרכה
   .בכל בעיה יש לפנות לקובי

סיום פרויקט כולל את:

השלמת מטלות הפרויקט
הצגת הפרויקט בפני סגל המעבדה
הגשת קבצים של: דוח מסכם, מצגת, דף לאתר המעבדה, קבצי הפרויקט, פוסטר וסרטונים אם קיימים
 

קביעת תאריך להצגת הפרוייקט:
אנא בדקו תאריכים המתאימים לכם ולמנחה להצגת הפרויקט.

נא לפנות לאורלי להרשמה לתאריך מתאים.

מבנה דוח מסכם לפרויקט     דוגמה לדף פתיחה       דוגמה לפוסטר       חוברת הדרכה לביצוע פרויקט 

הנחיות  להצגת פרויקט